190 sonuçtan 1-27 arası gösteriliyor

Halloween

Halloween Balon

halloween Kapı Süsleri

Halloween Kostüm

Halloween Masa Aksesuarları

Halloween Parti Süsleri

Taç Şapka Maske

Halloween Nedir?

Oldukça gündemde olan Halloween nedir? Sorusunun cevabı her yıl 31 Ekim’de pagan ve Hristiyanlar tarafından kutlanan Cadılar Bayramı olarak verilir. Cadılar Bayramı pagan ve sonrasında Hristiyan kökenli olmasına rağmen birçok farklı ülkede bir kutlama haline gelmiştir.

Halloween

Halloween pagan kökenli bir kutlama günüdür. Takanlar, 31 ekim’e yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak kabul ederlerse. Onlara göre bu dönem ilahi ve kutsal bir dönemdir ve yazın bitişi kışın başlangıcına denk gelen bu zamanda düğünler gerçekleştirilir. Ayrıca ölülerin daha önceden yaşamış oldukları evlerini ziyaret etmiş olduklarına inanılır. Cadılar bayramının kökeni antik bir kelt festivali olan samhain festivali’ne kadar dayanmaktadır.  Bundan yaklaşık 3000 yıl önce birleşik krallık ve kuzey Fransa bölgelerinde yaşamış olan keltler 31 ekimi yazın bitişi ve 1 kasımı da kışın başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

Keltler tarafından 1 Kasım’da yeni yıl şerefine Cadılar Bayramı festivali kutlanıyordu. Kelt inanışına göre samhain festivali esnasında geçmişte ölen kişiler evlerine ziyarete geliyor ve yıl içinde ölmüş olan kişilerin ruhları da öbür dünyaya göçüyordu. Kış öncesinde ekinlerin zarar görmesini ve verimsizleşmesini 31 Ekim gecesi gelen dünya dışı yaratıklar tarafından gerçekleştirildiğine inanılıyordu. Bu nedenle de kelt halkı yeni yıldan hemen önce şenlik ateşleri yakıyor ve hayaletleri korkutmaya yarayan maskeler takıp değişik kılıklara girerek hayaletler tarafından tanınmamaya çalışıyordu.

Halloween Ne Zaman?

Halloween ne zaman? Halloween, her yılın 31 Ekim günü gerçekleştirilen bir kutlamadır. Milattan sonra 43 yılında Roma imparatorluğu kelt topraklarının büyük bölümünü fethettiği zaman kendi geleneksel kutlamalarını keltlerin samhain festivali ile birleştirilmişlerdir. Bu  iki kutlamadan ilki Romalıların Ekim ayının sonunda ölülerini anmış olduğu Feralia günüdür. İkisincisi de hasat tanrıçası Pomona’yı onurlandırmış oldukları hasat festivalidir.  Romalılarda hasat tanrıçasının sembolü elma olarak kabul edilir. Cadılar Bayramı’nda eller kullanılmadan ağızla su ve elma dolu bir kaptan elma toplamaya çalışılan oyunun tarihi Pomona’ya dayanmaktadır.

Halloween 2021

Halloween 2021 her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ekim günü kutlanacaktır. Eski bir tarihi olan Cadılar Bayramının kökleri keltlere dayanır. 9. yıla kadar Hristiyanlık dini kelt coğrafyasında da yayılmış ve eski kelt adetleri Hristiyanlık gelenekleri ile birleşmiştir. 1 Kasım günü Papa 3. Gregory tarafından tüm ölmüşlerin uğruna ruhlar günü  ilan edildi.    Tüm bunlarla beraber Cadılar Bayramı ruhlar günü ve azizler günü birlikte anılmaya başlandı.

Halloween Ne Demek?

Halloween ne demek? Sıklıkla rastlanan bir sorudur. 1 Kasım’da kutlanan azizler günü İngilizce dilinde “All Saint’s day” ve ” All Hallow’s” olarak isimlendiriliyordu. Kent coğrafyasında da Cadılar Bayramı azizler gününden bir gece önce kutlandığı için ingilizce dilinde bir önceki gün anlamına gelen  “eve” kelimesi ile birleşti. Önceleri ” All Hallow’s Eve” iken sonradan “Halloween” şeklinde adlandırmaya başlandı. Bir kelt halkı geleneği olan Cadılar Bayramı, yüzyıllar içerisinde fetihler ve göçler ile hemen hemen tüm dünyaya yayılmıştır.

Kelt halkından gelen milyonlarca irlandalı, büyük İrlanda kıtlığı esnasında ve daha sonrasında Amerika birleşik Devletleri’ne göç ederek Cadılar Bayramı kültürünü Amerika kıtasına yaymıştır. Göçler ve fetihlere rağmen cadılar bayramının yüzyıllar boyunca sürmesinin bir sebebi başlarda katolik adeti olarak görülmesi idi.  Ancak zaman içerisinde başka Hristiyan mezhepleri ve başka dinlere mensup insanlar da Cadılar bayramını kutlamaya başladı. Günümüzde Cadılar Bayramı Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Çin, Japonya ve Avustralya’da da kutlanan bir bayram haline gelmiştir.